วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ระบบ Authen ของ ม.บูรพา


งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ของโรงพยาบาลยะหริ่ง ได้เริ่มใช้ระบบระบุตัวตนของ ม.บูรพา แล้วน่ะครับ เริ่มใช้งานจริง วันที่ 19/07/53 เวลา 17.00 น. ผลตอบรับการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลดีเลยล่ะครับ แต่ระบบเองยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ Login เข้าระบบ ต้อง Login หลายครั้งกว่าจะเข้าใช้ได้ บ้างครั้ง User ค้าง Admin ก็จะต้องเข้า Kickuser ออกจากระบบ อันนี้ส่วนน้อยครับ ที่เจออีกอย่าง IE6 บ้างเครื่องเข้าใช้ไม่ได้เลย ผมเลยให้ใช้ Firefox แทน อ๋อ เกือบลืม ขั้นตอนการติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จอย่าลืม yumupdate ก่อนน่ะครับ หลังจาก yumupdate เสร็จแล้วค่อยติดตั้ง script สำหรับไฟล์ที่ใช้ติดตั้ง พร้อมคู่มือ Load[PDF] Load[script]

ไม่มีความคิดเห็น: